Kerst in de Immanuelkerk

Op 24 december is er een kerstnachtdienst in de Immanuelkerk met als thema “De hemel raakt de aarde”.
Het Combo Collage verleent medewerking aan de dienst.
Voorganger is ds. S Verhagen.