Kerstavondviering in de Lutherse kerk

 

 

 

“Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.”
“En dan…..?”
Raphael Schulte zal fluit spelen en Pieter Rynja
zal het orgel bespelen.