Kerstdienst in de Immanuëlkerk

Ds. P. Verhoef gaat in deze dienst voor.

Een zanggroep verleent medewerking.