Kerstnachtdienst Grote Kerk

 

Kerstavond, woensdag 24 december, is om 22.30 uur de traditionele kerstnachtdienst in de Grote of Sint Laurenskerk. Samen vieren we de doorbraak van het licht voor deze wereld.

Muzikale medewerking zal worden verleend door het Stedelijk Harmonie Orkest en door Pieter van Dijk achter het Covelensorgel. Hij zal dat bespelen vanaf 22.00 uur, terwijl de samenzang voorafgaand aan de dienst aanvangt om 22.15. Voorganger zal zijn ds. Marius Braamse, predikant bij GGZ Noord Holland Noord en tijdelijk predikant van de PGA.

Bij de uitgang zal gecollecteerd worden voor het ISBA fonds. Het ISBA legt zich toe op financiële hulp aan mensen die (op dat moment) nergens anders terechtkunnen voor financiële hulp. Financiële hulp die nodig is om te voorzien in de meest noodzakelijke levensbehoeften. Het ISBA werkt samen met Oecumenisch aandachtscentrum, tevens inloophuis, De Zwaan, aan de Oudegracht. De collecte bedoelt de doorbraak van het licht in de wereld zichtbaar te maken voor mensen die dat speciaal hard nodig hebben.