Kerstnachtdienst in de Grote Kerk

De dienst begint om 22.30 uur maar vanaf 22.00 uur is er orgelspel.
Om 22.15 uur begint de samenzang.

Voorganger is ds. Peter Verhoef.
Medewerking wordt verleend door het Stedelijk harmonieorkest o.l.v. André Elders en door de sopraan Marjan Smit.
Organist is Pieter van Dijk.