Kerstavond in de Immanuëlkerk

Jorrit Voet leidt de viering waaraan Delta Voices medewerking verleent.