Kerstwijding bij het Leger des Heils

 

 

Voorganger is Egbert Wubbema.

Na afloop is er een kerstlunch.