Leven met verlies

Het Apostolisch Genootschap organiseert vier avonden rond het thema “Leven met verlies”.
Deze avonden zijn bestemd voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Je krijgt inzicht in wat rouwen is en in hoe jij rouwt. Dat helpt bij het verwerken van je verlies. In deze vier samenkomsten krijg je meer inzicht in jouw rouwproces. Je ontdekt dat erkenning van je verdriet lucht geeft. Je krijgt vertrouwen dat het leed op den duur zachter wordt. En dat het leven, ook met verlies, weer gevierd kan en mag worden.

Avond 1 Het verhaal van de overledene en het overlijden
Avond 2 Het verhaal van de nabestaande
Avond 3 Wat helpt en wat helpt niet?
Avond 4 Doorgaan

Data: 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni
De bijdrage is vrijwillig.
Aanmelden kan via www.vindhetantwoordinjezelf.nl.