Maaltijd en filmavond in de Blije Mare: After live

 

 

Donderdag 12 november After Life: Wandafuru Raifu, oftewel After Life, is gesitueerd in een oud pakhuis, dat dienst doet als tussenstation tussen hemel en aarde. Mensen die in het tussenstation aankomen, krijgen te horen dat ze zojuist zijn overleden. Zij verblijven een week lang op deze locatie, en worden gevraagd om binnen drie dagen hun meest dierbare herinnering te kiezen. Deze herinnering zal vervolgens door het personeel worden gereconstrueerd. Tegelijkertijd zullen alle andere herinneringen wegvallen. De film gaat dus eigenlijk niet over de dood, maar over de vraag wat essentieel is in het leven. De vertaling van de Japanse titel luidt dan ook ‘Wonderlijk Leven’

 

Aanvang maaltijd: circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur.

Aanvang film: circa 19.45 uur.

Toegang film: gratis. U/jij kunt ook alleen voor de film komen, dan hoeft u zich niet van te voren op te geven! Koffie en thee kosten dan € 1,-

U kunt zich tot en met de maandag voorafgaande aan 12 november opgeven voor de maaltijd bij Yvonne Smit, kerkelijk werker, y.smitwerk@telfort.nl  of via 06-44512032 (u/jij kunt ook inspreken op de voicemail, het wordt genoteerd). Kosten voor de maaltijd inclusief consumptie zijn € 5,50 en voor mensen met een kleine beurs € 4,-.