Maaltijd en filmavond in de Blije Mare: Benda Bilili!

 

 

 

 

Vijf jaar lang werd de muziekgroep, Staff Benda Bilili gevolgd. Lichamelijk gehandicapte muzikanten die wonen in Kinshasa, Congo, komend uit de ghetto. We zien een verhaal van een band die ervan droomt om beroemd te worden. Door te zingen en te dansen proberen de bandleden, ook straatkinderen, aan de ellende en gevaren van het straatleven te ontsnappen. ‘Benda Bilili!’is het verhaal van een droom die werkelijkheid is geworden.

 

 

 

 

Aanvang maaltijd: circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur.

Aanvang film: circa 19.45 uur.

Toegang film: gratis. U/jij kunt ook alleen voor de film komen, dan hoeft u zich niet van te voren op te geven! Koffie en thee kosten dan € 1,-

U kunt zich tot en met de maandag voorafgaande aan 17 september opgeven voor de maaltijd bij Yvonne Smit, kerkelijk werker, y.smitwerk@telfort.nl  of via 06-44512032 (u/jij kunt ook inspreken op de voicemail, het wordt genoteerd). Kosten voor de maaltijd inclusief consumptie zijn € 5,50 en voor mensen met een kleine beurs € 4,-.