Missa secunda van H.L Hassler


Op zondag 17 maart zal tijdens de eucharistieviering de Missa Secunda van de Duitse componist Hans Leo Hassler (1564 – 1612) ten gehore worden gebracht. Deze mis zal worden uitgevoerd door een dubbelkwartet van het koor Respiro. Ieder is van harte welkom om mee te vieren op deze tweede zondag van de veertigdagentijd.
Voorganger is pastoor Erna Peijnenburg.