Najaarsserie Remonstrantse Gemeente

 

De najaarsserie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 1 november en zaterdag 8 november aanvang 10.30 uur. Deze serie is meer dan de Voorjaarsserie gericht op het gedachtengoed van de Remonstrantse Gemeente.

Waarom gaat het bij remonstranten? Waarom vormen zij nog steeds een afzonderlijk kerkgenootschap? Hadden zij niet allang moeten opgaan in de grote protestantse kerk?

Soms zijn er redenen, maar ook toevalligheden waardoor een traditie verder gaat, ook door moeilijke tijden en dan plotseling weer opbloeit. Zou de titel ‘Waartoe remonstranten?’ daarom niet veel beter zijn?

Wat willen zij? Wat willen wij? Wat hebben wij te bieden?

De remonstrantse geloofsgemeenschap is ontstaan in een conflict binnen de grote protestantse kerk in de zeventiende eeuw. Dit conflict kende enkele kernpunten:

  1. de visie op God, hij bepaalt niet door en door ons leven;
  2. de vrijheid om het geloof op een andere manier te verwoorden dan mensen uit het verleden;
  3. de visie op kerk en staat: de Nederlandse overheden stelden zich in deze tijde ruimhartiger op dan kerkelijke instanties.

De eerste twee punten wil de spreker doortrekken naar het heden. Vanzelfsprekend spelen er nu andere vragen dan toen. Maar de visie van een open godsbeeld en de vrijheid om zelf het geloof te kunnen verwoorden zijn blijvende noties. De invulling daarvan is vandaag een geheel andere.

Dit jaar staat het thema spiritualiteit  centraal, de ontmoeting met God. De fluitgroep Woodwind o.l.v. Paulus Vis verzorgt op 1 november de muzikale omlijsting. Op 8 november verzorgt Leontine Kaptein een muzikale bijdrage op de piano. De serie wordt afgesloten met de kerkdienst op 9 november.

 

De lezingen worden verzorgd door de predikant van de gemeente,  ds Pieter Korbee. Voor meer informatie en opgave kunt u bij hem terecht: e-mail: pkorbee@ziggo.nl of tel. 06 301 936 26.

 

Iedereen van harte welkom!