Oberufer kerstspel in de Lukaskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor het kerstspel

Op 23 december wordt het Oberufer kerstspel opgevoerd in de Lukaskerk. Wij willen iedereen  van harte uitnodigen voor dit spel.
Dit bijzondere kerstspel heeft zijn wortels in de volksspelen rond 1600. Het werd toen gespeeld door de vaak arme boerenbevolking in de dorpen. Er was niet per sé een relatie met de kerk of geloofsstroming. Daar weinigen in die tijd lezen of schrijven konden, werden deze spelen mondeling van vader op zoon doorgegeven. In 1862 was de cultuuronderzoeker Karl Julius Schroer aanwezig bij deze spelen in het dorp Oberufer in Bratislava. Hij schreef de teksten op en Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) zorgde er  voor dat de spelen vanaf 1915 jaarlijks werden opgevoerd. Sinds die tijd worden ze wereldwijd gespeeld.

Het is geen  gewoon toneelstuk over de geboorte van Jezus maar het zijn vooral de beelden, gebaren en liederen die hun werk doen. Door dit te ervaren bestaat de mogelijkheid dat in ons innerlijk het kerstlicht kan gaan stralen.
De Lucaskerk in Alkmaar is vooral bekend om zijn markante gebouw op de oude kanaaldijk.

Wij hopen u te ontmoeten op 23 december om 19.30 uur. Gevraagd wordt een vrijwillige bijdrage.

Fijn als u op tijd komt. De deur sluit om 19.30 uur.