Oberufer Kerstspel

 

 

 

Dit bijzondere kerstspel heeft zijn wortels in de volksspelen rond 1600. Het werd toen gespeeld door de vaak arme boerenbevolking in de dorpen. Er was niet per sé een relatie met de kerk of met een geloofstroming. Daar weinigen in die tijd konden lezen en schrijver, werden deze spelen mondeling van vader op zoon doorgegeven. in 1862 was de cultuuronderzoeker Karl Julius Schroer aanwezig bij deze spelen in het dorp Oberufer bij Bratislava. Hij schreef de teksten op en Rudolf Steiner (de grondlegger van de antroposofie) zorgde ervoor dat de spelen vanaf 1915 jaarlijks werden opgevoerd. Sinds die tijd worden ze wereldwijd gespeeld.

 

Het is geen gewoon toneelstuk over de geboorte van Jezus maar het zijn vooral de gebaren, beelden en liederen die hun werk doen. Door dit te ervaren bestaat de mogelijkheid dat in ons innerlijk het kerstlicht kan gaan stralen.

De Lukaskerk is vooral bekend om zijn markante gebouw op de Oude Kanaaldijk.
De Christengemeenschap hoopt u te ontmoeten op 22 december om 19.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Fijn als u op tijd komt. De deur sluit om 19.30 uur.