Oecumenische Dienst Alkmaarse Raad van Kerken

kerkgebouw Apostolisch Genootschap: gezamenlijke afsluitende viering
Voorprogramma 10.30 uur, aanvang dienst 10.45 uur. Voorgangers: Ds Pieter Korbee en pastoor Erna Peijnenburg en m.m.v. kinderprojectkoor
na afloop koffie, thee en limonade, tijd voor ontmoeting