ONTMOETINGSAVOND ILPA ‘IN VRIJHEID LEVEN, avond over integratie’

Onze samenleving heeft een grote diversiteit aan levensbeschouwingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze samenleving. Daarom is het nodig dat we elkaar ontmoeten, uitdagen en inspireren. Want integratie betekent niet alleen dat we ons aanpassen aan elkaar, maar ook dat we het goede samenbrengen in een gezamenlijke inzet voor een leefbare toekomst.

Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA) houdt hierover een informatie- en ontmoetingsavond op

dinsdag 31 maart a.s.

Drie sprekers zullen iets vertellen over hun ervaringen met “In vrijheid leven” in de praktijk: Emir Ertas (huisarts in Alkmaar) op het gebied van gezondheidszorg; Bettina Eroglu (voorzitter van de Alkmaarse Diversiteits Stichting) op het gebied van onderwijs; Mohamed Ezhar (voorzitter van de stichting Multicultureel Alkmaar Jong & Oud) vanuit de jongerenwereld.

Na de inleidingen is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

Deze avond wordt gehouden in de Turkse moskee Haci Bayram,

Mr. P.J. Troelstrakade 42 te Alkmaar.

Aanvang 20.00 uur (afsluiting om 21.45 uur).

Binnenlopen vanaf 19.30 uur.

De toegang is gratis, een bijdrage na afloop is welkom.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

 

Voor verdere info: Rien Erkelens, erkelensrien@gmail.com en Annego Hogebrink, ahogebrink@hetnet.nl

Kijk ook op www.ilpa.nl