Op adem komen in een schuilkerk

Op adem komen is een initiatief van mensen van verschillende kerkelijke komaf en van de Remonstrantse Gemeente. Met deze meditatieve vieringen willen zij een open huis bieden voor kerkgangers en voorbijgangers, voor ieder die geboeid wordt door verhalen, poëzie en muziek en Gods mysterie daarin.
Oude en nieuwe geluiden klinken hier samen. Zij versterken elkaar als verschillende stemmen van één koor. Er wordt naar een goede balans gezocht van gesproken en gezongen woorden.
Zo kunnen momenten van inkeer, rust en wakkerheid ontstaan. Het leven van iedere dag mag even worden losgelaten om vervolgens weer te worden opgepakt.
Deze vieringen vinden vanaf 18 september 2016 elke derde zondag van de maand plaats.

Op 20 november is het thema “Zo dichtbij zijn zij nog”.
Voorganger is Pieter Korbee, predikant van de Remonstrantse Gemeente.

Vanaf 10.45 uur  inzingen en stilte, aanvang van de viering 11.00 uur.
Contact: op.adem.in.een.schuilkerk@gmail.com.