Pinksterdienst bij de Doopsgezinde Gemeente

Pinksterdienst.
Voorganger is ds. Louise Pondman