Pinksteren bij de Christengemeenschap

LUKASKERK

Pinksterdienst in de Lucaskerk.
Na de dienst is er om 11.20 uur een lezing
” Het rijk van de hemelen is in U allen”.