restauratie en verplaatsing van het Pels-orgel in de Laurentiuskerk

woensdag
17 september  16.00 – 18.00 uur    Kick-off actie t.b.v. de
restauratie en verplaatsing van het Pels-orgel in de Laurentiuskerk. Nader
informatie volgt op www.matthiaslaurentius.nl.