Roze Viering in Vrijheidskerk

De Roze week is bedoeld om de acceptatie en integratie van transgenders, homo- en biseksuele inwoners te vergroten in Alkmaar en omstreken zie www.rozeweekalkmaar.nl .
Vanaf zaterdag 24 mei worden er allerlei activiteiten en festiviteiten gehouden. Evenals voorgaande jaren wordt er ook een Roze Kerkdienst gehouden waarbij een ieder welkom is. In deze dienst staat het verhaal van Ruth centraal met als thema “Verdraagzaamheid”! “Ruth, een vreemd’ling in het land zoekt haar recht en heeft gevonden. Liefde krijgt de overhand, Ruth en Boaz, lotsverbonden, komen samen en het leven wordt gevierd en doorgegeven”. Deze dienst zal gehouden worden op zondag 25 mei in de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan 2/a te 1816GD Alkmaar en zal aanvangen om 14.00 uur. Verheugend is dat er meerdere Alkmaarse Kerken en geloofsgemeenschappen en Alkmaarse Raad van Kerken hierin mee participeren en dit initiatief steunen. Noteer deze datum alvast in uw agenda en wij hopen velen van u te mogen begroeten. Mede namens de organisatie van de Roze Week Alkmaar, Conny van Iersel en Minne Frings