South London Fellowship Band

Een concert van de South London Fellowship Band. 

De toegang is gratis, maar er is een deurcollecte.

Consumpties zijn voor € 1 verkrijgbaar,