Tweede lezing in de Voorjaarsserie

 

Een onbevangen levenshouding vraagt moed en vertrouwen
door Domenica Ghidei Biidu

Vrouwe Justitia is geblinddoekt. Hoe herkent ze dan de ander als een broer of een zus als zij de mens niet in de ogen kijkt? In haar lezing zal Domenica Ghidei aan de hand van verhalen van vluchtelingen en migranten, mensen die (tijdelijk dan wel situationeel) niet tot de geprivilegieerden behoren, verkennen wat het vraagt om een inclusiefen rechtvaardige samenleving te worden.

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) luidt als volgt:
“Alle mensen worden vrij en gelijk in waarheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van
broederschap te gedragen”.

Domenica Ghidei Biidu is juriste, zij is o.a. Lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa, plaatsvervangend Collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens en vicevoorzitter Geschillencommissie Passend Onderwijs. Eind 1979 is zij als vluchteling naar Nederland gekomen.

Na de lezing is er een gezamenlijke lunch.
De kosten zijn € 8, incl. koffie/thee en lunch.
Opgave bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing
of 072 – 5612443