Voorjaarsserie: “Moed, er wordt zoveel vergeten in het economisch denken”

Wordt binnen de economie niet heel eenzijdig gedacht? In haar lezing zal Irene van Staveren ingaan op de veelzijdigheid waarop de economische werkelijkheid benaderd kan worden. Daarmee gaat zij in tegen de hoofdstroom van het huidige economische denken. Zij legt bovendien een verbinding tussen de economie en ethische waarden. Moed zal in economische theorieën geen centraal thema zijn. Maar er is onder een breed publiek wel behoefte om meer zicht te krijgen op de economische werkelijkheid en wat deze met ons bestaan van doen heeft. Irene van Staveren wil verder komen dan het passieve slachtoffergevoel dat econo-mische wetmatigheden over ons worden heen gelegd. Er is een keuze.

Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies aan de Erasmus Universiteit. Zij wordt wel als feministisch econoom beschouwd. 

Na de lezing is er een gezamenlijke lunch.
Kosten: € 8 (incl. koffie en lunch)
Opgave: bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing of 072-5612443