Voorjaarsserie: “Tegen de stroom”.

 

 

Tegen de stroom is de titel van de vorig jaar verschenen essaybundel van Ernst Hirsch Ballin. De bundel draagt de ondertitel: Over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden. Ernst Hirsch Ballin gebruikt dikwijls het begrip van de menselijke waardigheid. Hij wijst erop dat vertrouwen tussen mensen alleen mogelijk is als schendingen van de menselijke waardigheid worden bestreden. Gaat het dus om een houding die zich maatschappelijk en politiek vertaalt in het opkomen voor fundamentele rechten van kwetsbare mensen? Is dit waar moedige mensen zich voor inzetten?

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar aan de juridische faculteiten van de universiteiten van Tilburg en van Amsterdam. Hij publiceerde eerder over burgerrechten, rechtsstaat en democratie.

Na de lezing is er een gezamenlijke lunch.
Kosten: € 8 (incl. koffie en lunch)
Opgave: bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing of 072-5612443