Voorjaarsserie: “Wat is dat eigenlijk, moed?”

In zijn lezing onderzoekt Joris Vercammen wat moed voor ons betekent. Dag Hammarskjöld is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Hammarskjöld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij schreef: ‘Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen moeten we zelf rechtvaardig zijn.’ Op deze betrekking tussen de innerlijke houding van mensen en hun publiek optreden gaat Joris Vercammen in. Inkeer en stilte voeden de maatschappelijke stellingname.

Waarop is moed gebaseerd? Dit is in contact willen staan met de God die in en tot onze ziel spreekt. Het tegendeel daarvan, het verbreken van dat contact, is wat Vercammen als zonde benoemt.

Mgr. dr. Joris Vercammen is de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht. 

Na de lezing is er een gezamenlijke lunch.
Kosten: € 8 (incl. koffie en lunch)
Opgave: bij voorkeur via voorjaarsserie@gmail.com tot 2 dagen voor de lezing of 072-5612443