Vredesdienst

Voorganger: Jan Zwart, landelijk voorganger Apostolisch Genootschap
Gastspreker: Mathieu Hermans

TIjdens de eredienst, verzorgd door Jan Zwart, zal Mathieu een bijdrage leveren.

Het motto van Mathieu Hermans is:
“Vrede vraagt vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.”
Mathieu werkt al sinds 1987 aan internationale samenwerking, mensenrechten,
vrede en veiligheid. Eerst bij Oxfam Novib en Save the Children, waarbij hij ook
enige tijd in Afrika verbleef (Burkina Faso). Sinds 2005 is hij werkzaam bij PAX,
achtereenvolgens als teamleider Europa en teamleider Midden-Oosten, Gender
en Vredesactivisme. Momenteel vervult hij als stafmedewerker Capacity, Care and
Security een coördinerende rol op het gebied van leertrajecten en
partnerversterking, zorg en welzijn van het PAX personeel en de veiligheid bij
reizen in de vele risicogebieden waar PAX werkzaam is.