Waarheid en geloof

faith-en-belief

De moed om de waarheid niet uit de weg te gaan en de Godverlatenheid van het menselijk bestaan onder ogen te durven zien, is neerdalen in de hel. De mens, op zoek naar zijn bestemming, wordt teruggeworpen op zichzelf. Wie ben ik eigenlijk als mens? De waarheid kan verschrikkelijk zijn en toch maakt de waarheid vrij volgens de evangelist Johannes. ‘Wat is waarheid’, verzucht Pilatus tegenover Jezus. Wat is dan waarheid? Onder meer Simone Weil, een moderne filosofe-mystica, heeft zich met deze vraag beziggehouden. Zij heeft in het christelijk geloof een kracht gevonden de waarheid uit te houden.

Maar dan dient zich de vraag aan wat geloof eigenlijk is. In de huidige ontwikkeling van de psychoanalyse komt steeds meer ruimte voor de vraag wat ‘geloof’ (faith) eigenlijk is. Geloof in de zin van levenshouding (faith) en niet in de zin van geloofsinhoud (belief). Geloof blijkt een wonderlijke kracht te zijn, die het meest gedijt wanneer de mens het aandurft de diepste duisternis uit te houden. Wel met ‘de ander’ zoals in gebed (meditatie) of in een psychoanalyse. Met  elkaar gaan wIJ op zoek naar wat wij herkennen in onszelf als ’geloof’.
Leiding: ds. Hittjo Hummelen, ex-gevangenispastor
Informatie en opgave: Hannie Ulrich, tel. 072 – 512 055