Wereldgebedsdag in de Immanuelkerk

 

 

De Evangelische Broedergemeente viert de Wereldsgebedsdag.
Ieder jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit telkens een ander land.
De viering van 2016 is voorbereid door vrouwen uit Cuba.

Het thema voor de volwassenenviering is  : ’Ontvang Mij als een kind’.

Vrouwen uit Cuba maakten de orde van dienst. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag voor de zending in hun land. Deze oproep om in gebed zorg en aandacht te besteden aan mensen en hun omstandigheden, is uitgegroeid tot een gebedsdag in 173 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.
Door Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.