Zelfbewust zijn

Het Apostolisch Genootschap organiseert vier avonden rond het thema “Zelf bewust zijn”.
De avonden zijn bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke groei en bereid is kritisch naar zichzelf te kijken. Je vergaart meer zelfkennis en je stapt uit je comfortzone. Tijdens vier samenkomsten ga je individueel en in groepsverband aan de slag. Je ontwikkelt meer zelfkennis en leert nieuwe mogelijkheden zien. Je onderzoekt welke dingen echt belangrijk zijn voor jou en wat je nodig hebt om te groeien.

Avond 1 Wie ben ik?
Avond 2 Wie wil ik zijn?
Avond 3 Wat heb ik nodig om te groeien?
Avond 4 Ik en de ander

De data zijn 6 april, 20 april, 11 mei en 1 juni.
Een bijdrage is vrijwillig.
Aanmelden kan via www.vindhetantwoordinjezelf.nl.