Zomerschool in de Vrijheidskerk

‘Alsof de woorden voor ons geschreven zijn’

Een leerhuis over middeleeuwse mystiek voor mensen van nu

Het lijkt wel, alsof de kerk in de zomer ook vakantie viert. Ja, de kerkdeuren staan op zondag open, maar doordeweeks ligt, zo schijnt, het kerkelijk leven stil. Meerdere gemeenteleden vinden dit jammer. Juist de zomerperiode is voor hen een stille tijd: kinderen en kennissen zijn dan op reis en de zomerdagen duren lang.

Graag bied ik u in de komende zomerweken een klein leerhuis aan, van vier ochtenden. We lezen met elkaar teksten die het hart raken, over de liefde van God en de liefde tot God. Hiervoor gebruiken we geen ingewikkelde theologische woorden, maar woorden vol poëzie, licht en leven. Het gaat veelal over de ‘minne’, de liefde. Vier middeleeuwers laten we aan het woord. We zullen ontdekken dat hun teksten ook, ja juist de mens van vandaag wonderwel kunnen aanspreken. ‘Alsof de woorden voor ons geschreven zijn!’ Zo heet dit zomerse leerhuis dan ook.

Een voorbeeld? De uitspraak van Hadewijch: ‘De Minne nemt Gode de cracht vanden oordele van dengenen die si mint’ (De minne, de liefde, ontneemt God de macht om te oordelen over hen die zij bemint). Ook God moet buigen voor de Liefde. Een zin om een zomerlang over na te denken!

Een leesmap met teksten in hedendaags Nederlands wordt u aangeboden. Zoals gewoonlijk staat er een mandje klaar voor een vrijwillige bijdrage.

Wel, kom!

Nielspeter Jans

Op maandagochtend 7 augustus: Nicolaus van Cusa (1401-1464), Het zien van God.
Op donderdagochtend 10 augustus: Hadewijch (13de eeuw, exacte data onbekend), De minne kan wonen in alle dingen.
Op maandagochtend 14 augustus: Beatrijs van Nazareth (1200/1205 – 1268), Zeven manieren van heilige minne.
Op donderdag 17 augustus: Willem van Saint-Thierry (ca. 1075-1148), de eerste mysticus van de Lage Landen, Wie met God verkeert is nooit minder alleen dan wanneer hij alleen is

Leiding:              ds. Nielspeter Jans (info: 072-5157625, jansponne@hetnet.nl)
Opgave:              Hannie Ulrich, 072-512 055