Klimaat in Perspectief

Deze herfst zullen we ons samen afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de mens zijn natuurlijke omgeving bederft. En zelfs in die mate dat binnen hooguit twee generaties bepaalde plekken op aarde door woestijnvorming of zeespiegelstijging onbewoonbaar dreigen te worden.
In vogelvlucht zullen we enkele belangrijke richtinggevende momenten in onze geschiedenis beschouwen zoals de verschijning van de homo sapiens, de opkomst van het christendom, de wetenschappelijke revolutie van de 17de eeuw en de uitvinding van de stoommachine. Zeker ook de positieve waardering die de hebzucht kreeg en de opkomst van het neo-liberalisme.

De natuur heeft door dit alles zijn mythisch-verwijzend karakter verloren. Zij is gebruiksvoorwerp geworden. Dan zullen we de vraag stellen of het leven op de planeet aarde nog te redden is en hoe. Meer zonne- en windenergie eventueel aangevuld met technieken om waterstof en kernenergie te produceren? Dienen wij onze relatie met de natuur ook te herzien, andere waarden te moeten gaan nastreven en weer gaan beseffen dat wij simpelweg deel zijn van de natuur. Welke gevolgen heeft dat voor de zin die wij aan het leven geven? Kan het huidige ideaal van zelfverwerkelijking dezelfde rol blijven spelen die het nu nog doet? Voordat we daarover van gedachten wisselen kijken we ook nog een moment naar enkele hoofdpunten uit de Transitie Visie Warmte van de gemeente Alkmaar.

Leiding: Tom Kroon
Datum en tijd: dinsdag 18 oktober 2022, 20.00 uur
Locatie: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 1a, Alkmaar
Opgave: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of 06 14 89 22 68