Oecumenisch werkbezoek aan de Egmonden

‘Hier valt iets te beleven’ – deze titel was goed gekozen voor het oecumenische werkbezoek aan de Egmonden. Want er was veel te zien en te horen tijdens de wandeling naar drie kerkgebouwen in Egmond op vrijdag, 24 mei. In elke kerk vertelden de voorgangers over hun ervaringen met oecumenische vieringen in deze plaats. De ongeveer 20 deelnemers uit diverse plaatselijke Raden van kerken en werkgroepen luisterden geïnteresseerd, want interkerkelijke vieringen vinden in vele plaatsen plaats.
De bijdragen werden na de wandeling en een goed verzorgde lunch in het gemeentecentrum van de Oudkatholieke parochie verder besproken onder vier aandachtspunten: Waarom is het nodig om zo’n viering te houden? Voor wie zijn deze vieringen bedoeld, wie willen wij bereiken? Wat willen we met deze vieringen bereiken? Hoe zouden we ook meer jongeren kunnen bereiken met de Oecumenische vieringen en de Oecumenische Gedachte?
Niet op alle vragen konden antwoorden gevonden worden, maar het was goed om deze te stellen en daarover uit te wisselen. Er werden ook ideeën uitgewisseld zoals meer openlucht kerkdiensten of vieringen met vertegenwoordigers van verschillende religies.
Dit werkbezoek werd georganiseerd door de Oecumenische Platform Noord-Holland en de plaatselijke werkgroep in de Egmonden. Voor meer informatie zie: www.oecumenischplatformnh.nl