Pinksteren 2020

Deze Pinksteren geen start van de Feestweek van de Oecumene. Wel een gezamenlijk lied voor alle kerken als teken van verbondenheid.