40 dagentijd in de Vrijheidskerk

 

 

 

 

 

 

 

De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en van onze naasten dichtbij en ver weg.

Dit jaar is het thema van de Veertigdagentijd: “Uit liefde voor jou”. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf Zijn tijd, Zijn aandacht en zelfs Zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

Op weg naar Pasen verdiepen we ons elke woensdag tijdens een korte Vesper in een van de aspecten van dit thema. We lezen uit de Bijbel en houden een korte meditatie, iedere week met een andere voorganger.

Na de Vesper begeven we ons naar de grote zaal om de sobere maaltijd te nuttigen.

We nodigen u uit om mee te doen!

 

Data:              Alle woensdagen vanaf 22 februari t/m 5 april 2023.

Tijd:                Vesper 18.00 uur, aanvang sobere maaltijd ± 18:30 uur.

Inlichtingen: Joke de Jonge, tel. 072-511 9940 of via vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl

Deze activiteit maakt deel uit van het voorjaarsprogramma van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Alkmaar.
Informatie over dit programma is te vinden onder programma voorjaar 2023