Adventsviering bij de Doopsgezinde Gemeente

De Doopsgezinde Gemeente organiseert een adventsviering waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

Opgave graag bij het kerkelijk bureau: 072-5123864.