Interactieve lezing van de Zwaan: Omgaan met kwetsbaarheid

De Zwaan organiseert een bijeenkomst over thema ‘Omgaan met je eigen kwetsbaarheid en die van anderen’. In onze samenleving worden we geacht krachtig, autonoom en zelfredzaam te zijn. Veel mensen zijn echter hun leven lang niet zelfredzaam en voor ieder van ons geldt dat we vroeg of laat kwetsbaar zijn en op anderen aangewezen. Hoe gaan we daarmee om? En wat betekent de kwetsbaarheid van anderen voor ons nu de politiek steeds meer verantwoordelijkheid bij mantelzorgers legt? Geestelijk verzorger en zorgethicus Evelien van Melle houdt korte inleidingen over dit onderwerp en nodigt ons uit met elkaar in gesprek te gaan.
Kosten € 8 bij aanmelding en betaling vooraf, € 10 een kwartier voor aanvang.
Opgave en meer informatie via www.dezwaan-alkmaar.nl of tel. 06 55 27 61 04.