Kerstviering in de Immanuëlkerk

 

Thema: “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde”.

Voorganger is ds. P.Verhoeff