NOVA-dag te Alkmaar 

Op zaterdag 12 november 2022 bent u van harte uitgenodigd voor de NOVA-dag van de stichting OudKatholieke Vrouwen in Beweging (OKViB).

Op deze dag heten wij u vanaf 10.00 uur welkom in de parochie van de H. Laurentius aan de Nassaulaan 43 te Alkmaar.

Programma: Vanaf 10.00 uur inloop met een kopje koffie/thee en wat lekkers. Om 10.30 uur heten wij u officieel welkom.

 

Daarna houdt dominee Fokko Omta een lezing over godsbeelden. Met een godsbeeld drukken mensen uit hoe zij God zien of hoe ze hem of haar of het voorstellen.

Ook krijgt u meer te horen en te zien over de Alkmaarse parochie en het kerkgebouw.

Rond 12.30 uur is het tijd voor het middaggebed en daarna is er gelegenheid om uw zelf meegenomen lunch te nuttigen.

Voor iets te drinken en fruit wordt gezorgd.

In de middag gaan we in gesprek over onze favoriete bijbelteksten.

Ter voorbereiding verzoeken wij u een tekst die een speciale betekenis voor u heeft,

vóór 5 november  a.s. te mailen naar penningmeester@okvib.okkn.nl en mee te nemen naar deze NOVAdag.

Janneke Lettinga zoekt vervolgens bij de ingezonden teksten de nieuwe NBV’21 vertaling.

U krijgt de gelegenheid te vertellen welke tekst u heeft meegenomen en waarom deze zo speciaal voor u is.

Daarna bekijken we de vertaling van die tekst uit de NBV’21 en we bespreken wat er eventueel veranderd is en of dat een meerwaarde heeft. Tot slot drinken we gezamenlijk een kopje thee.

De kosten voor deze dag bedragen € 15 voor donateurs en € 17,50 voor niet-donateurs.

Aanmelden kan tot 5 november a.s. bij Monique Bergers via email voorzitter@okvib.okkn.nl

De betaling van het verschuldigde bedrag dient voor die tijd worden overgemaakt op IBAN NL51 TRIO 0379 5485 77 t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging

onder vermelding van ‘NOVA-dag 12 november 2022’ en bevestigt uw inschrijving. Deze dag gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

De kerk is met het openbaar vervoer bereikbaar vanaf centraal station Alkmaar met bus 4, 163 en 167. U stapt uit bij halte Nassaulaan.

Vanaf daar is het nog 2 minuten lopen.

Vanaf station Alkmaar loopt u in circa 11 minuten naar de kerk.

Er is betaalde parkeergelegenheid nabij de kerk. We hopen u allen in Alkmaar te mogen begroeten !