Stabat Mater op Goede Vrijdag in de St. Laurentiuskerk

Het is traditie om in de St. Laurentiuskerk op Goede Vrijdag tijdens de Kerkwake om 11.00 uur, met een herhaling om 13.00 uur, op een bijzondere manier stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Dit jaar kunt u op Goede Vrijdag, 25 maart as., luisteren naar het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti. Het Stabat Mater wordt uitgevoerd door een zestal musici, te weten sopraan Laila Neuman, countertenor Jean-Sebastien Beauvais, violisten Laura Bruggen en Arjen de Graaf, cellist Edith Neuman en organist Una Cintina.

Tegelijk met de muziek zullen op het grote scherm beelden vertoond worden van kruiswegstaties. Hierbij zijn dan weer korte tekstjes(gebeden) te lezen, die zo te vertalen zijn naar deze tijd vol vluchtelingenleed.

U bent van harte uitgenodigd om deze Kerkwake bij te wonen. Na afloop is er een deurcollecte, gewenst bedrag minimaal € 5,- om uit de onkosten te komen.