Start vredesweek, interactieve lezing en maaltijd

Aarde, onze zuster en onze moeder

Milieuproblemen vormen een regelrechte bedreiging voor ons aller voortbestaan.
Armoede is iets waar miljarden mensen onder lijden. Wonderlijk genoeg blijkt
iemand die ruim 750 jaar geleden leefde, ons te kunnen inspireren tot een leven in
liefde voor de aarde en de armen.
We luisteren vanmiddag naar een lezing over het leven van Franciscus van Assisi
en het Zonnelied en welke aanwijzingen deze geven voor een respectvolle, ja,
zelfs eerbiedige en liefdevolle omgang met de aarde en alle schepsels die haar
bewonen. Franciscus noemde de aarde onze moeder en zuster. Dit besef en de
vreugde van verbondenheid met al wie en wat leeft, ontbreken ons vaak. Toch ligt
juist daar de basis voor een heilzame omgang met onze zuster en moeder aarde.
We doen een oefening om ons gevoel van verbondenheid met het universum te
voeden en zingen samen het Zonnelied. Tot slot wisselen we van gedachten met
de spreker.
Guy Dilweg (1944) is franciscaan en stichtte in 1990 het Franciscaans
Milieuproject in Stoutenburg. Daar leefde tot eind vorig jaar een gemeenschap
die de inspiratie van Franciscus omzette in een dagelijkse aardevriendelijke
praktijk. Momenteel zet Guy in Amersfoort in de kleine Groene Communiteit
de praktijk van Stoutenburg voort in de stadse omgeving. Zie zijn Facebook
pagina.
● 14:30 uur inloop met koffie en thee
● 15:00 uur aanvang lezing
● 17:00 uur borrel
● 17:30 uur maaltijd
● Vrijwillige bijdrage na afloop voor het goede doel ‘Alkmaar Stad van
Compassie’
● Opgave voor de lezing is niet nodig. Voor de maaltijd kunt u zich tot uiterlijk
13 september 15:30 uur aanmelden via programma@dezwaan-alkmaar.nl
● Deze activiteit vormt tevens de feestelijke opening van het seizoen 2018-2019
van De Zwaan en de Laatdiensten.
● Zie ook www.dezwaan-alkmaar.nl