Stiltekring: Op zoek naar de stilte….

 

 

 

 

 

 

Iedere derde dinsdag van de maand komen we bij elkaar om met elkaar, na een korte inleiding, twee keer 20 minuten stil te zijn. Jezus en vele anderen trokken zich terug uit alle drukte en hectiek en namen hun moment met God. Stil zijn is geen doel op zich. Het is een middel om alle ‘ruis van de lijn’ te halen. Misschien lijkt het moeilijk, maar door samen stil te zijn ondersteun je elkaar. Een deelnemer omschreef het een keer zo mooi: “Het is bijzonder te merken dat je zonder met elkaar te spreken, toch een gedeelde bron kunt ervaren.”

U bent van harte welkom om mee te doen.
Ervaring met meditatie is geen vereiste.

 

Leiding:           Axel Bolderheij

Data en tijd:    Iedere derde dinsdag van de maand, 14.00 u. – 15.30 u.

Opgave:          Axel Bolderheij, tel. 06 23 88 01 80.

 

Deze activiteit maakt deel uit van het voorjaarsprogramma van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Alkmaar.
Informatie over dit programma is te vinden onder programma voorjaar 2023