Paasactie 2021

 

Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken in 2021? Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote aantal aanvragen: er werden bijna 400 adressen opgegeven van mensen (omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die een extraatje goed kunnen gebruiken, 100 adressen meer dan vorig jaar. Ten tweede het geweldige bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle  aanvragen ook te kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve instellingen die de actie financieel steunden.

Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de volgende citaten uit reacties door.

Van een ontvanger: “Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve presentje wat ik laatst heb ontvangen. Al jaren lang ontvang ik rond pasen een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee was. Helemaal toen de kinderen nog klein waren. Dit jaar een hema en jumbo bon. Ook superblij mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor.”

Van iemand die namens een organisatie adressen doorgaf: “Van de betreffende gezinnen, alle rond het minimum bestaansniveau, hoorde ik dat zij heel blij verrast waren met uw gulle gift. Omdat het voor deze gezinnen moeilijk is om buiten het gezinsbudget iets extra’s voor de Paasdagen te kopen is uw attentie meer dan welkom gebleken. Men verzocht mij nadrukkelijk u hiervan melding te maken en u hartelijk te bedanken. Graag bij deze.”
Nog een reactie van een ontvanger: ”I hope this email finds you well. Thank you for the gift you sent me, It was very heartwarming and very motivating and It gave me the feeling of “Don’t worry, we know that you are there ☺”.

Wij hopen de paasactie volgend jaar opnieuw te kunnen houden.

Namens het paasactieteam van de ARK

Ria de Rijke

De paaspakkettenactie wordt paasactie

Ook dit jaar organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken een paasactie.

Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen.  Het  blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.
Paasactie, niet langer paaspakkettenactie.
Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden samengesteld.  Financiële bijdragen die voor dit doel werden overgemaakt, maakten het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakketten aan te vullen. Op die manier werden in  2019 ruim 250 pakketten bezorgd.

Terwijl de actie in 2020 in volle gang was brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.
Wij zijn toen snel overgeschakeld van het samenstellen van pakketten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om deze duurdere vorm van de actie mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte het ons mogelijk om op ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!

Na Pasen hebben wij aan de organisaties die adressen aanleveren van mensen die in aanmerking komen voor deze actie, gevraagd om reacties van de ontvangers op deze omschakeling. Deze reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer gewaardeerd.

Op basis van deze reacties en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is dan het verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de paaspakkettenactie om te zetten in de paasactie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een “coronajaar”) maar ook voor de jaren hierna.

Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat kan door een gift over te maken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken, bankrekeningnummer NL77INBG0002685243, o.v.v. ‘Paasactie 2021’. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!
Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

 

Kerstgroet 2020

2020 is geen jaar als alle andere jaren.

Corona brengt met zich mee dat we Advent en Kerst niet kunnen vieren zoals we dat gewend zijn en ook graag zouden willen doen.

Toch wenst de Alkmaarse Raad van Kerken u een heel goede kerst waarbij u opnieuw zicht krijgt op het Licht van de wereld.

En een hoopvol 2021

Pinksteren 2020

Deze Pinksteren geen start van de Feestweek van de Oecumene. Wel een gezamenlijk lied voor alle kerken als teken van verbondenheid.

 

Interview paasactie 2020

Op 6 april 2020 zond radio Noord-Holland een interview uit met als onderwerp de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.

 

Take Away Kerstmis voor kinderen

Ook voor kinderen gaat de kerstdienst in onze kerk niet door dit jaar MAAR er is dit jaar wél: de kersttas. Gratis op te halen door en voor kinderen van 4 – 12 jaar. Gevuld met verrassingen waarmee je zelf thuis kerstmis kunt vieren. En naar het kerstverhaal luisteren? Dat kan ook. We hebben het opgenomen en je kunt het filmpje via onze website bekijken. Als je de kersttas al hebt kun je, al luisterend naar het verhaal zelf je eigen kerststal zetten. En daarna het kerstganzenbord spelen… En…

De kersttas is op te halen op 24 december van 12-17 uur, vóór de deur van onze kerk die staat aan de Nassaulaan 43 in Alkmaar (schuin tegenover de Jozefkerk). We delen de tassen buiten, op veilige wijze, uit, met de auto langsrijden kan dus, uitstappen is niet nodig. Langskomen op de fiets of te voet kan ook.

We delen uit zolang de voorraad strekt… En hopen dat deze tas zal helpen om kerstmis voor de kinderen weer net iets leuker te maken.

Oud-katholieke parochie Alkmaar, Nassaulaan 43 in Alkmaar.
Website: www.alkmaar.okkn.nl

VOLKSKERSTSAMENZIJN (IN PLAATS VAN VOLKSKERSTZANG) GAAT OOK NIET DOOR

“Tot onze grote spijt verwachten wij geen versoepeling van de beperkende maatregelen. 

We hebben daarom besloten het Volkskerstsamenzijn op 19 december a.s. niet door te laten gaan. 

We hopen dat u in kleine kring een goede kersttijd zult hebben en dat we u volgend jaar weer in de Grote Kerk mogen verwelkomen”. 

De voorbereidingsgroep van de Volkskerstzang

 

 

Naar wij hopen mogen wij u op zaterdagavond 19 december 2020 weer verwelkomen in de Grote Sint Laurens Kerk te Alkmaar.
Vanwege de omstandigheden verandert samen zingen in Volkskerstsamenzijn.
Het zullen twee sessies worden van 18:30 tot 19:30 uur en 20:30 tot 21:30 uur.
Wij willen u in de dagen naar het kerstfeest toe, hoe dan ook, een sfeer van vrede en harmonie laten proeven.
Het complete programma met kleine vocale en instrumentale optredens volgt nog.
Er zullen alleen gereserveerde plaatsen zijn.
Voor de laatste berichten verwijs ik u naar de website: www.volkskerstzang-alkmaar.nl

Mariska Groenewoud, Namens de voorbereidingsgroep Volkskerstzang

Oecumenische ontmoetingsdag: “Crises, wat heeft God ermee te maken?”

 

Vrijdag 30 oktober 2020

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Heiloo

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Aanleiding is het proefschrift van Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp, die op zoek is gegaan naar de ware aard van de mens. Hij heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen (van ons) niet meer geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.

We hebben een gezondheidscrisis, een klimaatcrisis, een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijk leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal nog goed? En heeft ons geloof in God hier nog iets mee te maken? Geeft het ons een heldere kijk op de ontwikkelingen, ontlenen wij steun aan ons geloof of versterkt het onze somberheid?

Op de ontmoetingsdag is er tijd om in stilte en in gesprek met anderen hierover na te denken: Op zoek naar je diepste Z/zelf en wat jouw drijft als mens.

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact  of email info@oecumenischplatformnh.nl. Onder nieuwsberichten vindt u het uitgebreide programma.

Meer informatie is ook te vinden onder deze link: Flyer Oecumenische ontmoetingsdag Heiloo 301019

Vredesweek: een boost voor vrede in Alkmaar


Van 19 t/m 27 september vindt de PAX Nationale Vredesweek plaats. Ook in Alkmaar is er sinds 2018 een Ambassade van Vrede, die ook voor dit jaar een programma heeft samengesteld. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met verschillen. In cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom is dit jaar het thema ‘Vrede verbindt verschil’.”
De opening is op zaterdag 19 september om 15.30 uur in Theater de Vest, en wordt verricht door wethouder Paul Verbruggen. Ook zijn er optredens van twee dansgroepen en saxofoonkwartet BRES. Op de Facebookpagina Ambassade van Vrede zijn tijden, details en het gehele programma vindbaar. Een greep uit het programma: er zijn vredesdiensten, Filmhuis Alkmaar toont speciaal ‘The Great Green Wall’, er is een lezing ‘Lichtgedachten’ door George Gelauff, programmaleider maatschappelijke betrokkenheid. Verder nog een vredeswandeling door de stad en stadsgesprekken in samenwerking met Artikel 1 over vrede en solidariteit. Wil je contact met de Ambassade? Dat kan via avvalkmaar@gmail.com.

Het volledige programma is te vinden via deze link: vredesweek_flyer_2020_1409

Paaspakkettenactie 2020

Het was even omschakelen: van het inpakken van paaspakketten naar het verzorgen van enveloppen met bonnen voor supermarkten. Maar het is gelukt! We hebben op bijna 300 adressen enveloppen kunnen bezorgen. Daaronder waren veel adressen van gezinnen met kinderen.
Onze oproep om extra financiële ondersteuning had een overweldigend resultaat. Er is op de bankrekening van de ARK ruim € 5.000 binnengekomen. Dat bedrag is geheel besteed aan de bonnen.

Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën die de actie financieel steunden.
Wij hopen volgend jaar de actie opnieuw te kunnen houden.

Namens het paaspakkettenteam 2020
Ria de Rijke