Aanloophuis De Steiger/Inloophuis De Zwaan is op zoek naar vrijwilligers!

Zou jij met ons mee willen denken binnen jouw sociale netwerk?

We zoeken naar gastvrouwen/-heren

  • voor onze huiskamer, met name op de zaterdagmiddag (13.15-17.15 uur) maar ook op onze andere openingstijden;
  • voor ons Babbelbakkie, met koffie/thee naar buiten toe op maandagochtend van 10.30-12.30 uur;
  • voor de wandelgroep, op zondag van 14.00-16.00 uur;
  • voor ons Achterdam team, eens per 2 weken op donderdagavond van 19.00-20.30 uur.

We zoeken iemand die graag koffie/thee én aandacht wil schenken! Binnen of buiten….

Iemand die belangstelling toont in het levensverhaal van de ander, open minded is en met regelmaat beschikbaar is.

Zou je met ons mee willen denken en in je omgeving een enthousiast verhaal over onze mooie plek willen delen? Of misschien heb je zelf ruimte en zin…. van harte welkom!

Wil je meer informatie, laat het ons dan weten!

We hopen op positieve berichten!

 

Alvast hartelijk dank voor de samenwerking in deze, met elkaar maken we van de Steiger/De Zwaan een plek waar we omzien naar elkaar!

 

Met vriendelijke groeten,

Ruth de Bruin en Marleen Kramer

 

Luttik Oudorp 93,1811 MV Alkmaar

info@aanloophuisdesteiger.nl

http://www.aanloophuisdesteiger.nl

http://www.facebook.com/AanloophuisDeSteiger/

 

Contact

Ruth de Bruin, coördinator

Marleen Kramer, coördinator

Aanloophuis: (072) 52 008 04

of (06) 1988 0639

 

Koffie-plus uurtje bij het Leger des Heils

 

Iedere donderdag om 10 uur is er een koffie-plus uurtje bij het Leger des Heils.

Het adres is Burgpoelwaard 2 – 4 in Alkmaar

We zijn er voor elkaar

 

De periode naar Kerst kan voor sommige mensen een eenzame periode zijn.

Afgelopen jaren heeft Stichting Present Alkmaar, met behulp van mensen die Kerstengel wilden zijn, de Kerstengelen actie georganiseerd. De reacties hierop waren hartverwarmend.

Kerst is een tijd waarin we extra naar elkaar kunnen omkijken en door een klein gebaar een lichtpuntje voor iemand kunnen zijn. Daarom organiseren we ook dit jaar de Kerstengel actie in de adventtijd. Ons doel hierin is: het stimuleren van het omzien naar elkaar en het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de periode naar Kerst toe in de gemeente Alkmaar e.o.“

Hoe ben je dan een lichtpuntje? In de vier weken voorafgaand aan Kerst (de adventstijd) breng je als ‘Kerstengel’ ten minste 1 of 2 x in de week een presentje, verrassing of attentie bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een tekening te maken, een tekst door te geven, kortom alles wat een engel kan bedenken. Een Kerstengel voegt aan elke attentie een kaartje met de tekst ‘een presentje van uw Kerstengel’ (deze ontvangt u via ons). Waar gewenst, kan een engel ook contact maken door te bellen, een praatje maken e.d. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen.

Wie komt er in aanmerking voor het ontvangen van lichtpuntjes van een kerstengel? Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient! Denk bijvoorbeeld eens aan een oudere mevrouw die vaak alleen is, een jonge moeder die alleen voor het runnen van haar gezin staat, je buurman waar je nooit bezoek ziet, een jongere die behoefte heeft aan sociaal contact, een weduwnaar die het eenzaam vindt na het overlijden van zijn vrouw, een jonge man die herstellende is van een burn-out, een jonge vluchteling, een dakloze en ga zo maar door…

Vanwege de privacy en de wetgeving AVG mogen er geen persoonsgegevens worden vastgelegd. Als iemand wordt aangemeld als Ontvanger van Kerstengel-presentjes wordt er een brief gestuurd naar zijn of haar adres met de uitleg van de actie. Vinden Ontvangers het niet prettig, dan kunnen ze dat dus altijd aangeven. In veel situaties werken we ook samen met hulpverleners, die een cliënt hebben aangemeld als ontvanger.

Aanmelden als Kerstengel kan via deze link: https://stichting.stichtingpresent.nl/alkmaar/aanmelden-als-kerstengel/

Het aanmelden voor Kerstengel is mogelijk tot 23 november 2022.

Met dank en hartelijke groet,
Mieke Johnson,
namens het project team

Stichting Present Alkmaar | T: 06-45334719|  Bestevaerstraat 2, 1813 PA Alkmaar| www.presentalkmaar.nl

 

 

 

 

 

GEDENKEN WIE JE LIEF IS

In de herfst, als de bomen hun blad verliezen, viert de kerk Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken de mensen die we moesten verliezen maar die we in ons hart bewaren. We herinneren ons verhalen uit hun leven, we koesteren wat we met hen hebben mogen beleven en houden in ere wat we van hen hebben geleerd. We leven met het verlies in ons midden. De herinneringen kunnen ons ook kracht geven. En dan is er verdriet en gemis, dat misschien verandert, maar wel blijft. Vaak dragen we dat alleen. Soms is er ruimte om het met iemand te delen.
We vieren Allerzielen op zondag 30 oktober in de kerk, Iedereen kan dan tijdens de dienst een kaarsje aansteken en een of meer namen van dierbaren laten noemen in het gebed. Deze dienst begint om 10 uur en iedereen is welkom!
Op de avond van Allerzielen, woensdag 2 november, staan de deuren van de Oud-Katholieke kerk open voor ieder die wil binnenlopen. Misschien om een kaarsje aan te steken, misschien om gewoon even aanwezig te zijn in de stilte van onze kerk.

Het adres: Nassaulaan 43 Alkmaar. De Oud-Katholieke kerk is open van 18.30 – 20.30 uur.

Klimaat in Perspectief

Deze herfst zullen we ons samen afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de mens zijn natuurlijke omgeving bederft. En zelfs in die mate dat binnen hooguit twee generaties bepaalde plekken op aarde door woestijnvorming of zeespiegelstijging onbewoonbaar dreigen te worden.
In vogelvlucht zullen we enkele belangrijke richtinggevende momenten in onze geschiedenis beschouwen zoals de verschijning van de homo sapiens, de opkomst van het christendom, de wetenschappelijke revolutie van de 17de eeuw en de uitvinding van de stoommachine. Zeker ook de positieve waardering die de hebzucht kreeg en de opkomst van het neo-liberalisme.

De natuur heeft door dit alles zijn mythisch-verwijzend karakter verloren. Zij is gebruiksvoorwerp geworden. Dan zullen we de vraag stellen of het leven op de planeet aarde nog te redden is en hoe. Meer zonne- en windenergie eventueel aangevuld met technieken om waterstof en kernenergie te produceren? Dienen wij onze relatie met de natuur ook te herzien, andere waarden te moeten gaan nastreven en weer gaan beseffen dat wij simpelweg deel zijn van de natuur. Welke gevolgen heeft dat voor de zin die wij aan het leven geven? Kan het huidige ideaal van zelfverwerkelijking dezelfde rol blijven spelen die het nu nog doet? Voordat we daarover van gedachten wisselen kijken we ook nog een moment naar enkele hoofdpunten uit de Transitie Visie Warmte van de gemeente Alkmaar.

Leiding: Tom Kroon
Datum en tijd: dinsdag 18 oktober 2022, 20.00 uur
Locatie: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 1a, Alkmaar
Opgave: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl of 06 14 89 22 68

 

Volkskerstzang 2022

Hoewel de Volkskerstzang in 2020 en 2021 werd afgelast is de werkgroep druk bezig met de programmering voor de Volkskerstzang op zaterdag 17 december 2022.

Meerdere deelnemers, die in 2020 zouden optreden, zijn ook dit jaar bereid hun muzikale bijdrage te leveren: Alkmaar Brass, DuRF, organist Ton Veltkamp en het projectkoor.

Met andere vocalisten wordt nog overlegd. De repetities van het projectkoor gaan begin november weer van start en er is nog plek voor enkele bassen.

De deuren zullen op die zaterdag om 19.00 uur worden geopend, waarna een kort voorprogramma volgt. De samenzang en optredens beginnen om 19.30 uur.

We hopen dat de belangstelling weer zo groot is als in de jaren voor 2020, dus zorgt u dat u op tijd bent?

Zoals altijd is de toegang gratis en kunt u na afloop genieten van een kopje koffie of thee met een kersttraktatie.

Actuele informatie over het programma zal volgen op onze website https://volkskerstzangalkmaar.nl/
We wensen u voor nu een mooie herfst en verwelkomen u graag in de huiskamer van Groot Alkmaar, onze Grote Kerk, op zaterdagavond 17 december 2022.

de werkgroep Volkskerstzang.

 

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR TAALONDERWIJS

 

 

AlkmaarTaalThuis helpt statushouders en vluchtelingen die de Nederlandse taal beter willen leren. Daarnaast biedt het ook een stuk gezelligheid.
Sommige gasten willen graag met Nederlanders praten, anderen komen om de taal te lezen en te schrijven.

Ons doel is om zoveel mogelijk met één gast aan tafel te zitten. We hebben sinds september wekelijks ongeveer 12 tot 18 gasten per middag. Op donderdagmiddag zijn we echter maar met 8 vrijwilligers. Dus zoeken we mensen die dit mooie vrijwilligers werk ook willen doen. Het is er gezellig en je leert zelf veel van andere culturen.

Het taalcafé is in Wijkwaard aan de Muiderwaard op maandag- en donderdagmiddag van 2 tot 4 uur. Dus heb je nog een paar uur over, kom dan eens een kijkje nemen.

Meer informatie vind je op de site van AlkmaarTaalThuis: www.alkmaartaalthuis.nl

 

Volkskerstzang 2021 werd afgelast – Volkskerstzang 2022 staat in de grondverf

Geachte bezoek(st)er van deze website,

Ook 2021 heeft niet gebracht wat wij hadden gehoopt: onze bekende traditionele Volkskerstzang vol muziek en (samen)zang.

Gelukkig ziet het er in 2022 weer veel rooskleuriger uit. We zijn met de werkgroep druk bezig een programma samen te stellen en het projectkoor op te starten. Als u belangstelling voor deelname aan het koor heeft, kunt u zich via het emailadres info@volkskerstzangalkmaar.nl bij ons opgeven.

We hopen dat u met ons van een mooie zomer en nazomer kunt genieten en zullen u graag welkom heten in de huiskamer van Groot Alkmaar, onze Grote Kerk, op zaterdagavond 17 december 2022.

Verdere informatie over het programma zal volgen.

de werkgroep Volkskerstzang

Open Kerk in de Blije Mare


Vanaf woensdag 21 september start de Protestantse Gemeente Alkmaar in wijk Noord weer met Open Kerk in de Blije Mare.
Elke woensdag ben je welkom van 14.00 tot 15.00 uur in de hal. De koffie en thee staan klaar en er is gelegenheid voor een praatje en/of een persoonlijk gesprek.

PAX Vredesweek Alkmaar 17 september – 25 september 2022

De Ambassade van de Vrede in Alkmaar organiseert in de PAX Vredesweek tal van activiteiten.
Het programma luidt als volgt.

Zaterdag 17 september

Stiltekring samen met alle andere Nederlandse Ambassades van Vrede een moment van stilte

Gewelfde Stenenbrug 12.00 tot 12.30
Bij het monument van Truus Wijsmuller aandacht voor de slachtoffers en hen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in de wereld

Opening van de Vredesweek 2022 door de burgemeester van Alkmaar Anja Schouten

Foyer Theater de Vest 15.30 tot 16.45
Met bijdragen van:

  • Strijkersensemble Mariken Gimbrère
  • Vredesgedichten voordracht Leerlingen OBS Jules Verne
  • Saxofoonkwartet BRES
  • Dansstudio FLEX
  • Filmproject jongeren ihkv thema van de Vredesweek: Generatie Vrede
  • Aandacht voor en tekenen van petities Amnesty

Zondagen 18 en 25 september

Vredesdiensten in diverse kerken op de bekende tijden.
Op 18 september 10.00 uur. Doopgezinde Kerk aan de Koningsweg

Bidden met Flame of Hope (workshop en mantra-gezang)
13:30-16:00/16:30  Op Drechterwaard 16

Op 25 september bij het Apostolisch Genootschap 10.00 uur aan de Picassolaan.

Dinsdag 20 september

Filmavond In samenwerking met Amnesty een filmvertoning in het teken van de Vredesweek.

Filmhuis Alkmaar 19.30
‘Navalny’ Een aangrijpende documentaire over de Russische oppositieleider Navalny. Een relaas over de onderdrukking van een regime en Navalny’s optimisme over de toekomst van Rusland.

 

Woensdag 21 september

Vredesdialoog/Flame of Hope Creëer hoop, creëer toekomst! 

Internationale zoom bijeenkomst voor vrede in Palestina/Israel 

20-22 uur (inloop v.a. 19:30) in het wijkcentrum Mare Nostrum Arubastraat 2

Aanmelding: tao.sangha.nl@gmail.com
Direct deelname aan zoom mogelijk via: https://us02web.zoom.us/j/88979183348

Donderdag 22 september 

Dialoog
Wie ben je? In welke ‘hokjes’ pas jij? Wat maak je mee aan buitensluiting en discriminatie? Wat helpt jou? Wat heb je nodig? 7 Noord-Holland Noorderlingen geven in ons nieuwe voorlichtingsfilmpje antwoord op deze vragen. En stellen de vraag ook aan u.

Kom ook naar de première(!) van dit filmpje en praat mee, luister mee. We zijn benieuwd naar u.

Donderdagavond in Wijkcentrum De Eenhoorn,  Verdronkenoord 44, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Graag aanmelden viawww.art1nhn.nl/vredesweek-alkmaar-2022

 

Vrijdag 23 en zaterdag 24 september

Vredeswandeling. Ook dit jaar zetten we weer een ‘Stap voor Vrede’. Ga mee op onderzoek door de binnenstad van Alkmaar, langs 10 organisaties die heel concreet bijdragen aan een Inclusief Alkmaar. De wandeling heeft dit jaar de Vredesboom ook opgenomen in haar route.

 Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september vertrekken we om 10.30 uur vanuit de bibliotheek aan de Gasthuisstraat 2, om de route gezamenlijk te lopen. Op zaterdag loopt de wethouder G. Iterson-Scholten (oa. diversiteit en statushouders) ook mee en zal aandacht geven aan de Vredesboom en de ‘Flame of Hope’ meedragen.

U kunt de route ook de hele week op eigen gelegenheid lopen. Route- en informatieboekje zijn af te halen bij de bieb. Als u dat even van te voren aankondigt (info@art1nhn.nl of 072 5154400) dan zorgen we dat er een boekje voor u klaar ligt.

 

Zondag 25 september

Verhalen tegen de angst, bouwstenen voor de vrede?
LPA organiseert een middag ihkv de Vredesweek    ‘we vertellen elkaar ons verhaal tegen de angst’.  Hiermee sluiten we de Vredesweek af.

Lutherse Kerk Oudegracht 187 15.00 tot 17.00 uur

________________________________________________________________________________

Vredestuin zaterdag 17 september.

In de prachtige vredestuin, achter de Vrijheidskerk in de Hobbemalaan, bent u van 11.00 tot 17.00 uur hartelijk welkom.

Gedichten voor de Vrede

Tijdens de Vredesweek is er een tentoonstelling van de Gedichten voor de Vrede gemaakt door leerlingen van Obs Jules Verne in de Bibliotheek aan de Gasthuisstraat.

Vredespannenkoeken

Bij restaurant Moeke aan de Kanaalkade 131 is deze dagen een ware Vredespannenkoek te bestellen!

Vrede bij Soepp!

Vredesdialoog met jezelf of een ander aan de hand van gesprekskaartjes en onder het genot van een lekkere kop soepp bij: Soepp in de Hekelstraat 31.

Vredestuin

Zaterdag 17 september

Vredesklanken

De stadsbeiaardier zal in de Vredesweek op woensdag en vrijdag vanuit de Grote Kerk en de Waag in Alkmaar en op zaterdag vanuit de Grote Kerk in De Rijp melodieën over vrede laten.

_________________________________________________________________________________