Nieuwe gespreksgroep bij het Leger des Heils

In 2024 gaan deze 18 fantastische mensen naar Athene! Ze gaan hier hard aan het werk voor Christian Refugee Relief. Deze stichting zet zich sinds 2015 in voor vluchtelingen op verschillende eilanden.

Zij zullen hier verschillend werk gaan uitvoeren; van het sorteren van binnen gekomen hulpgoederen tot het afleveren van bestellingen in de stad. Ook helpen we met het bereiden van maaltijden, voedsel distributie of organiseren we spelletjes voor bezoekers van inloophuizen. Onze aanwezigheid alleen al kan een helpende hand zijn.

Maar om dit allemaal mogelijk te maken moet een bedrag van € 20.000 verzameld worden. Hier is uw hulp voor nodig! U kunt doneren via het bankrekeningnummer /GoFundMe. Er komen daarnaast nog leuke acties aan. U vindt deze onder de volgende link  Athene 2024 flyer (1) (1)  en in de rubriek “Agenda” op deze website.

athene qr

Vredesoverleg in Alkmaar

Kort na de uitbarsting van geweld in Israël en de Palestijnse gebieden in oktober 2023 kwam op het stadhuis in Alkmaar een groep mensen samen. Onder hen burgemeester Anja Schouten, mensen van verschillende Alkmaarse moskeeën, kerken en de synagoge en mensen van Alkmaarse vredesorganisaties.

Zij spraken met elkaar. Ieder vanuit hun eigen achtergrond, en ieder vanuit hun eigen pijn. Het was geen makkelijk gesprek. Maar het was een belangrijk gesprek. Want ze zagen verschillen in hoe ze naar zaken kijken. Maar meer nog, zagen ze hun overeenkomsten. Ze deelden een gevoel van machteloosheid en diep medeleven met alle slachtoffers. En ze zagen hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden. Om zich niet hier uit elkaar te laten spelen door wat er daar gebeurt.

Daarna is de groep vaker bij elkaar gekomen en de verbinding blijven zoeken. Samen willen zij dat iedereen in Alkmaar zich veilig kan voelen en kan zijn wie die is. Ze willen voorkomen dat de haat en het geweld van daar hun weg vinden naar hier. De groep voelt zich verantwoordelijk om een goed voorbeeld te zijn van hoe het kan. Dat laten ze zien aan hun achterbannen en hun jongeren. Via deze ‘vredesgesprekken’, maar bijvoorbeeld ook door contacten met middelbare scholen en jongerenwerkers.

Jublileum van de Blije Mare

 

In 2024 bestaat de Blije Mare 40 jaar en dit wordt volop gevierd.
De activiteiten die in dit kader worden georganiseerd, zijn te vinden in de rubriek Agenda

JOB

Dè naam voor een mens die tegenslag ontmoet. Hij verliest alles wat hij bezit, zijn vee en zijn huis, zijn gezondheid, zijn kinderen zelfs. Voor velen is Job het toonbeeld van een mens die geduldig het lijden draagt. Maar wie de tijd neemt om alle 42 hoofdstukken van het boek Job door te worstelen, krijgt een heel ander beeld.

Maak daar maar eens een voorstelling van…

Al vele jaren maakt een zang- en theatergroep rondom de Allemanskerk in Oudkarspel, in wisselende samenstelling, inspirerende voorstellingen rondom Bijbelse thema’s of personages. Eenvoudig geënsceneerd en hedendaags vormgegeven.

Regie Marieke Rademaker, muzikale leiding Karin Dijkstra, script Rob Basten.

In het kader van het 75-jarig bestaan van onze parochie
brengen wij deze voorstelling naar Alkmaar!

Zondag 14 april om 15.00 uur
Zaal open: 14.30 uur
Toegang: 5 euro
Waar: Nassaulaan 43, Alkmaar
(schuin tegenover de vm. Jozefkerk)

Kaarten zijn te bestellen via mail naar erna.peijnenburg@okkn.nl
en zijn ook te koop aan de zaal.

Na afloop is onze gezellige bar open!

Oud-katholieke parochie Alkmaar
Meer info: alkmaar.oudkatholiek.nl

Inloophuis De Steiger zoekt vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastheren/gastvrouwen voor onze inloop.

Wij zoeken:

  • mensen die vanuit hun geloof in God iets willen betekenen voor anderen
  • mensen die goed kunnen luisteren
  • mensen met liefde voor koffie 😉

Ben je regelmatig beschikbaar op woensdagmiddag, donderdagmiddag of zaterdagmiddag?

Neem dan contact op met Hanna of Ruth: info@aanloophuisdesteiger.nl / 06-19880639

Wandelroute ILPA Vredeswandeling

Op 23 september 2023 organiseerde het ILPA (Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar) in het kader van de Vredesweek de Vredeswandeling.

Voor deze wandeling is een routebeschrijving gemaakt en opgenomen in een boekje met veel informatie.

Voor belangstellenden en mensen die de wandeling in een later stadium zelf willen maken is het boekje onder de volgende link te vinden: 2023-09 route vredesweek2 ILPA layout

Coming Out Day op 11 oktober 2023

Uit de kast en samen naar de kerk!

Er wordt een viering gehouden in de Oud-Katholieke kerk.

Informatie is te vinden onder de volgende link: 11 OKTOBER 2023 coming out viering

Burendag Honkpad en Kerkproeverij in De Open Hof

 

Op 24 september van 10:30-14:00 is er Burendag op het Honkpad. CNGK De Open Hof, Scouting De Geuzen en Honkbal- en Softbalclub Alcmaria Victrix stellen deze dag hun terreinen open voor de buurtbewoners van De Hoef en bieden activiteiten, gezelligheid, eten en drinken…
De Open Hof heeft om 11:00 uur een ‘kerkproeverij’, een open kerkdienst met als thema “Wie zijn mijn buren?”. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting, een eenvoudige (gratis) lunch en spelactiviteiten rondom de kerk.

Kerken varen mee tijdens Alkmaar Pride

Dit jaar voer er tijdens de botenparade van Alkmaar Pride een zogenaamd Heilig Bootje mee. Hoewel het in Alkmaar de eerste keer was dat dit gebeurde, is het geen nieuw fenomeen: Ook tijdens botenparades in Utrecht en Amsterdam hebben al bootjes namens de kerken meegevaren.

Waarom doen kerken dit? Het antwoord is simpel. Om mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap te steunen én om het vooroordeel tegen te gaan dat ‘dat soort mensen’ in kerken niet welkom zouden zijn of niet zichzelf zouden mogen zijn. Het tegendeel is namelijk waar. In veel kerken zijn LHBTIQ-ers niet alleen welkom – dat klinkt veel te soft – maar maken ze gewoon deel uit van de gelovige gemeenschap. Ze zijn er kerkganger, vrijwilliger, ouderling, kerkbestuurder, priester of dominee, en hun geaardheid is daarbij geen issue.

Het meevaren van het Heilig Bootje wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het Apostolisch Genootschap Alkmaar, de Protestante gemeente van Alkmaar noord en zuid en de Oudkatholieke parochie Alkmaar. Op de boot varen naast mensen uit deze kerken ook mensen mee die betrokken zijn bij de oecumenische Laatdiensten.

De bovengenoemde kerkgenootschappen zijn trouwens echt niet de enige kerken in Alkmaar waar geaardheid geen issue is. Op de website www.wijdekerk.nl kun je per aangesloten kerk bekijken of je er welkom bent, of je mee kunt doen als vrijwilliger of ambtsdrager, of je mee kunt doen aan avondmaal of eucharistie en of je relatie kan worden gezegend.
Het heilig bootje vaart op zaterdag 27 mei mee als bootje nr. 15, we vieren met velen het leven op swingende muziek (gospel uiteraard) en we hopen u en jou te zien!

Pastoor Erna Peijnenburg

N.B.  Het verslag van de deelname van het Heilig Bootje aan de Alkmaar Pride is onder deze link te vindenVerslag Heilig Bootje 2023